Århus Stiftstidende 1/7-1984.
FØRSTE GANG JEG VAR I AVISEN MED MINE MALERIER.